Vážení zákazníci, nakoľko sa neustále snažíme zlepšovať služby v našom fitness centre a nebojíme sa pri tom využívať ani moderné technológie,  rozhodli sme sa pre zmenu pokladničného systému. Prečo sme sa tak rozhodli, ako bude zmena prebiehať a čo to vo výsledku znamená pre vás sa dozviete v nasledujúcom článku.

Prečo meníme pokladničný systém?

Zmenu pokladničného systému si vyžadovali jednak okolnosti spôsobené všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR, ktoré prišli do platnosti koncom mája 2018, ale aj komplikované vnútropodnikové procesy pri odbavovaní zákazníkov na recepcii fitness centra či nesúlad medzi jednotlivými používanými systémami v našom fitness centre. Rozhodli sme sa preto spojiť niekoľko problémov dohromady a vyriešiť ich jedným multifunkčným riešením. Pokladničný systém iClub nám umožnil zapracovať požiadavky kladené všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov do registračného procesu. Taktiež nám umožnil zjednotiť rezervačný systém skupinových lekcií a systém evidencie členstiev a permanentiek do jedného systému. Zjednodušila sa tak práca s informáciami a prehľadnosť pre našich zamestnancov, ale aj pre Vás, zákazníkov.

Ako táto zmena bude prebiehať?

Zmena pokladničného systému prebehne počas troch dní, keď bude naše fitness centrum zatvorené. Systém si vyžaduje inštaláciu a zapojenie niekoľkých zariadení. Okrem toho musíme do systému zadať všetky doterajšie informácie o našich zákazníkoch, ako aj informácie o produktoch a službách. Táto zmena sa teda nedá uskutočniť v priebehu dvoch hodín, ale vyžaduje si dlhší čas. Od pondelka 27.8.2018 vám budú na recepcii po doplnení vašich informácií a podpísaní registračného protokolu vydané nové čipové karty, ktorými sa budete následne prihlasovať pri každej návšteve nášho fitness centra. Počas prvých dní však môžu vznikať na recepcii určité zdržania pri odbavovaní, nakoľko proces registrácie a kontrola vašich informácií si vyžaduje čas. Preto by sme sa vám chceli aj touto cestou ospravedlniť za prípadné nepohodlie spôsobené týmto zdržaním.

Čo táto zmena znamená pre zákazníkov?

Ako sme spomínali vyššie, všetkym našim zákazníkom bude vydaná nová čipová karta, ktorou sa bude potrebné následne prihlásiť pri každej návšteve fitness centra. Okrem karty pribudne na bare fitness centra informačná obrazovka, na ktorej sa vám po prihlásení zobrazí aktuálny stav vášho členstva, platnosť permanentky či výška vášho kreditného účtu. Budete mať teda lepší prehľad o vašich zaplatených službách. Všetky tieto informácie môžete po novom získať aj po prihlásením sa do vášho konta prostredníctvom našej webovej stránky.

Do nového pokladničného systému zadáme všetky informácie, ktoré ste nám v minulosti poskytli a prehodíme všetky kreditné účty s aktuálnym stavom. Taktiež do systému zadáme všetky členstvá a permanentky, ktoré sú aktuálne v platnosti. Všetky zakúpené služby do 23.8.2018 budú prehodené do nového systému bez akejkoľvek zmeny.

Vaše účty v rezervačnom systéme taktiež opätovne zaregistrujeme v našom novom systéme a emailom vám zašleme informácie o prístupe do nového systému. V prípade, že ste prihlásení na nejakú lekciu, budete na ňu automaticky prihlásený aj v novom systéme.

V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať, či už osobne na recepcii, telefonicky alebo emailom.

Máme nový web!

Zmena pokladničného systému si vyžiadala aj zmenu našej webovej stránky. Nová verzia webu je teraz prehľadnejšia a pritom obsahuje omnoho viac informácií ako predtým. Pri tvorbe sme sa snažili zjednodušiť prístup k dôležitým informáciám a prispôsobiť ich viac užívateľom. Na webovej stránke sa taktiež objavil odkaz na prihlásenie do vášho konta. Zjednoduší sa tak prístup k prihlasovaniu, a tým pádom i  k realizácii rezervácií alebo k získaniu informácií o vašich zaplatených službách. Nový web nám umožní jednoduchšie odkomunikovať aj prípadné aktuálne zmeny alebo novinky v našom fitness centre. Dúfame, že s našou novou webovou stránkou budete spokojní.

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.