Cenník

Cenník platný od 15.1.2024. Všetky ceny sú v EUR vrátane DPH

JEDNORAZOVÉ VSTUPY

Jednorazový vstup

5,00 €

V rámci jednorazových vstupov môžete využívať všetky priestory fitness centra vrátane TRAINING ZONE bez časového obmedzenia.

Jednorazový vstup – depozit

4,20 €

Depozitný systém nahrádza hotovosť, a to v pomere 1€ = 1 kredit. Týmito kreditmi môžete platiť za všetky služby a tovar v našom fitness centre a v aplikácií FITHUB. Depozit je možné nabiť v minimálnej sume 20 EUR. Aktuálny stav vášho účtu môžete vidieť vždy vo svojom konte v aplikácií FITHUB. Platnosť depozitu je 365 dní od poslednej návštevy fitness centra.

SKUPINOVÉ LEKCIE

Jednorazový vstup skupinová lekcia

5,50 €

Jednorazový vstup skupinová lekcia – depozit

4,50 €

Chcete prísť na lekciu?

PERMANENTKY A KLUBOVÉ ČLENSTVO FITHUB

Permanentky

Mesačná permanentka
49 €jednorázovo
 • Bez viazanosti
 • Bez výhod členstva
 • Bez možnosti prerušenia
 • Neobmedzený počet vstupov
 • Platnosť 1 mesiac

Členstvá

3-Mesačné členstvo
39 €mesačne
 • Celkom 117,- EUR
 • Oproti mesačnej permanentke ušetríte celkovo 30 EUR
 • Zmluvná viazanosť 3 mesiace
 • Možno prerušiť na 14 dní
 • Pri platbe jednorazovo - zvýhodnená cena 109 EUR
Polročné členstvo
37 €mesačne
 • Celkom 222,- EUR
 • Oproti mesačnej permanentke ušetríte celkovo 72EUR
 • Zmluvná viazanosť 6 mesiacov
 • Možno prerušiť na 30 dní
 • Pri platbe jednorazovo - zvýhodnená cena 200 EUR

Naše členské programy boli, sú a vždy budú vytvárané pre vás. Členstvo vo FITHUB vám zaručuje najvýhodnejšie ceny a výhody, ktoré inde nedostanete. Členstvo FITHUB je podmienené podpísaním zmluvy o členstve. Zmluvu môžete kedykoľvek zrušiť s mesačnou výpovednou lehotou. Pokiaľ ste sa však ocitli vo vážnej životnej situácií, je možné členstvo ukončiť okamžite. Zmluva sa skončí vždy po dobe viazanosti, takže na vás nečaká žiadna nástraha vo forme automatického predĺženia zmluvy. Vzor zmluvy o členstve a všeobecné zmluvné podmienka nájdete na stiahnutie na našom webe www.fithub.sk alebo sú k nahliadnutie na recepcii fitness centra.

Výhody členstva FITHUB

Osuška ZDARMA

Pri každom vstupe vám ZDARMA požičiame čistú osušku alebo uterák.

Najvýhodnejšia cena

Členstvo vo FITHUBe vám zaručuje najvýhodnejšiu cenu za vstup.

Mesačné platby

Vaše členstvo môžete splácať v mesačných splátkach alebo zaplatiť jednorazovo za zvýhodnenú cenu.

Zľavy na tovar

Pre členov platia zvýhodnené ceny na vybraný tovar vo fitness centre.

Prerušenie členstva

V rámci zmluvy máte nárok na prerušenie členstva bez udania dôvodu, a to na dobu od 14 do 60 dní.

Dôležité informácie

Pre to, aby ste mohli uzatvoriť zmluvu o členstve a využívať tak všetky výhody, ktoré členstvo vo FITHUB ponúka, potrebujete platný doklad preukazujúci vašu totožnosť a kontaktné informácie, ktoré obsluha recepcie vpíše do zmluvy. Po podpise zmluvy Vám recepcia vystaví čipovú kartu a odovzdá jednu kópiu platnej zmluvy.

Áno, vzor zmluvy vám poskytneme na vyžiadanie na recepcii fitness centra alebo ho nájdete na stiahnutie na nasledujúcom odkaze.

> VZOR ZMLUVY

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú všeobezné zmluvné podmienky (ďalej len VZP), ktoré nájdete na stiahnutie na nasledujúcom dokaze.

> Všeobecné zmluvné podmienky

Prerušenie členstva je potrebné nahlásiť na recepcii fitness centra osobne alebo emailom. Členstvo nie je možné prerušiť spätne.

Doba, na ktorú môžete členstvo prerušiť, sa odvíja od druhu členstva. Maximálna doba prerušenia je ustanovená v zmluvných podmienkach. Celková doba prerušenia členstva nesmie v súčte prevýšiť maximálnu dobu, ktorá je ustanovená v zmluvných podmienkach.

Pri 3 mesačnom členstve je doba prerušenia od 1 dňa do max 14 dní.

Pri polročnom členstve je doba prerušenia od 1 dňa do max 30 dní.

Pri ročnom členstve je doba prerušenia od 1 dňa do max 60 dní.

Zmluvu môžete ukončiť bez udania dôvodu vypísaním písomnej žiadosti na ukončenie zmluvy o členstve. Túto žiadosť je potrebné odovzdať na recepcii fitness centra. Po odovzdaní žiadosti vám plynie mesačná výpovedná lehota a je potrebné doplatiť pokutu vo výške zľavy, ktorá vám bola poskytnutá pri uzatváraní zmluvy o členstve. Pokiaľ ste sa však ocitli vo vážnej životnej situácií, je možné členstvo ukončiť okamžite.

 

>ŽIADOSŤ O UKONČENIE ČLENSTVA

Zmluva sa skončí vždy po dobe viazanosti, takže na vás nečaká žiadna nástraha vo forme automatického predĺženia zmluvy. V prípade ukončenia zmluvy výpoveďou zo strany člena sa zmluva ukončí po mesačnej výpovednej lehote.

FITHUB. Garancia vrátenia peňazí!

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

Vaša spokojnosť so službami fitness centra FITHUB je pre nás najdôležitejšia, a preto Vám garantujeme najvyššiu úroveň kvality služieb. Ak si aj napriek tomu do 2 týždňov všimnete dôvod, pre ktorý by ste mali byť nespokojní, ponúkneme Vám nápravu poskytovaných služieb alebo Vám vrátime kúpnu cenu v plnej výške.

OSOBNÍ TRÉNERI A PORADCA PRE VÝŽIVU

ceny služieb osobných trénerov a poradcu pre výživu nájdete v ich profiloch

CENNÍK MERANIA NA INBODY 230

Meranie s interpretáciou výsledkov
15 €jedno meranie
 • Meranie na InBody 230
 • s interpretáciou výsledkov
 • (cca 20 min.)
Meranie bez interpretácie výsledkov
10 €jedno meranie
 • Meranie na InBody 230
 • bez interpretácie výsledkov
 • (premeranie)

OSTATNÉ POPLATKY

Registračný poplatok

3,00 €

Poplatok za registráciu je účtovaný za vydanie čipovej karty pri registrácii zákazníka v našom fitness centre.

Poplatok za vydanie novej / stratenej karty

3,00 €

Požičanie uteráku / osušky

2,00 €

Poplatok za stratu čipu a kľúča od skrinky

5,00 €

Externý trénerský poplatok

7,00 €

Externý trénerský poplatok je účtovaný každému trénerovi, ktorý využíva priestory fitness centra FITHUB na vlastné podnikanie poskytovaním služieb osobného trénera a nemá pritom s fitness centrom FITHUB podpísanú zmluvu o spolupráci.  Poplatok je účtovaný za každý jeden tréning s jedným klientom.

NAKÚP V APLIKÁCIÍ FITHUB

Vstupy, permanentky a členstvá môžete zakúpiť priamo v aplikácií FITHUB a zaplatiť kartou cez platobnú bránu GoPay.

PLATBA KARTOU

V našom fitness centre máte možnosť platiť aj platobnými kartami Mastercard, Visa a Maestro.