Odbornosť poskytovaná s láskou. To je náš prístup k službám osobných trénerov.

ODBORNOSŤ

Nad našimi osobnými trénermi drží ochrannú ruku odborný garant fitness centra, ktorým je Mgr. Tomáš Zvarík. Pomáha nám nielen s nastavovaním pravidiel, pracovných procesov a práce s klientmi, ale jeho úlohou je taktiež realizácia školení našich trénerov, mentoring a vedenie odborných seminárov a kurzov v našom fitness centre.

KVALIFIKOVANOSŤ

Kvalifikovanosť našich osobných trénerov je zaistená povinným systémom vzdelávania v oblasti trénerstva, športu a cvičenia. Všetci naši tréneri majú oprávnenie a príslušné odborné vzdelanie potrebné k výkonu práce osobného trénera. Ich prioritou je viesť tréning tak, aby bol vysoko efektívny a počas celej doby sa vám bude venovať na 100 %.

PROFESIONALITA

Všetci osobný tréneri vo fitness centre FITHUB musia dodržiavať pravdlá, ktoré zaisťujú jednotný štandard a kvalitu v poskytovaní služieb pre všetkých klientov. Osobné tréningy sú zostavené tak, aby prioritne dbali na individualitu klienta a jeho fyzické a psychické zdravie. Držia sa odborných, overených, zaužívaných a profesionálnych pravidiel a techník cvičenia.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ S LÁSKOU

Všetci naši osobní tréneri sú si vedomí toho, že každý klient je jedinečný a individuálny. Pri poskytovaní služieb sa vám budú snažiť pomôcť tým najlepším prístupom, ktorý je za každých okolností profesionálny, odborný a kvalifikovaný.

Ako prebiehajú naše tréningy?

Na úvodnom tréningu absolvujete s našimi trénermi diagnostiku zameranú na zistenie zdravotného stavu, fyzickej kondície a vašich pohybových návykov. Na základe vyhodnotenia diagnostiky a vašich individuálnych požiadaviek vám tréneri zostavujú tréningy. Následne spoločne pracujete na zlepšení vašej fyzickej kondície, zlepšení zdravotného stavu, odstránení svalových disbalancií alebo formovaní postavy podľa vašich požiadaviek. Tréneri pravidelne kontrolujú váš pokrok a snažia sa tréningy neustále upravovať vašim možnostiam a dopracovať sa tak k spoločne stanoveným cieľom.

Tréneri do svojej práce vkladajú svoju vieru v zdravý životný štýl a je pre nich dôležité, aby túto vieru preniesli aj na vás. Budú sa snažiť ukázať vám, prečo je pohyb pre naše telo dôležitý a ako správne cvičiť. V spolupráci s výživovou poradkyňou vám radi poradia ako to celé doplniť vyváženou a pestrou stravou. Tréneri s radosťou odpovedia na všetky vaše otázky či nejasnosti a budú sa vám venovať každú minútu z vášho tréningu.

OSOBNÍ TRÉNERI FITHUB

Vyberte si a kontaktujte svojho osobného trénera.