V prvej časti článku o funkčnom tréningu sme sa pozreli na to, čo to vlastne funkčný tréning je a funkcie, ktoré nám poskytuje. V druhom diely si rozoberieme v čom je rozdielny oproti klasickému tréningu a prečo by sme mali týmto spôsobom cvičiť.

Rozdiely oproti klasickému cvičeniu:

V klasickom poňatí silového tréningu sa zameriavame jednotlivými cvikmi zvlášť na každý sval(izolované cviky) a tým chceme dosiahnuť čo najväčší efekt z cvičenia. Pri tomto štýle cvičenia sa však preťažujú jednotlivé telesné partie na úkor ostatných, čím môžu vzniknúť svalové dysbalancie.

Naopak funkčný tréning volí cviky pri ktorých sú v správnom poradí zapojené jednotlivé svalové systémy a dochádza tak k fixácií správnych pohybových vzorcov. Vhodným výberom cvikov tiež vieme vyrovnávať svalové dysbalancie.

S funkčným tréningom rozvíjame viaceré schopnosti:

Vytrvalosť – v crossfitovom štýle funkčného tréningu sa väčšinou robí len jedno tréningové cvičenie, ktoré však trvá okolo 20 až 50 minút bez prestávok, alebo len s veľmi krátkymi pauzami. Pri klasickom cvičení urobíte sériu a nechávate si dostatok času na zotavenie. Výhodou crossfitu je tedavyšší výdaj energie, avšak hlavne začiatočníci by si mali dať pozor na precenenie vlastných schopností, ktoré môže viesť k preťaženiu, zraneniu či zafixovaniu nevhodných pohybových návykov.

Súťaživosť – keď má cvičenec dobre zvládnutú techniku cvičenia, môže byť jeho tréning koncipovaný ako závod. Bude mať napríklad presne daný čas počas ktorého sa snaží urobiť čo najväčší počet opakovaní prípadne sa môže snažiť pri rovnakom počte zvyšovať váhy.

Koordinácia – cvičenie v posilňovni na strojoch je vo svojej podstate technicky menej náročné ako pri funkčných cvikoch. Pri tomto druhu cvičenia je zapájané celé telo a tak je kladený veľký dôraz na súhru a koordináciu pohybov.

Prečo funkčný tréning?

Funkčný tréning vo svojom základe vychádza z pohybov bežného života, ktoré sú špecifické širokým rozsahom pohybu respektíve jeho komplexnosťou a prepojením práce pri viacerých svalových skupinách narazZákladným cvičebným prostriedkom je najčastejšie naše vlastné telo (telesná hmotnosť, telesná výška, ťažisko tela). Ďalej sa dajú využívať rôzne známe pomôcky na cvičenie ako bosu či kettelbell.

Snaží sa vytvoriť takú skladbu cvikov, ktorá klientovi pomôže vykonávať denné aktivity bez bolestis vyššou výkonnosťou a nižším rizikom úrazu. Vhodne zostavený tréningový plán a správne vykonávané cviky vedú k vyrovnaniu svalových dysbalanciípozitívne ovplyvňujú stabilitu kĺbov a výrazne znižujú riziko zranenia pohybového aparátu.

Človek vykonáva väčšinu aktivít s veľkým rozsahom pohybu ako chôdza, beh či zdvíhanie predmetov. Veľa týchto činností sú plynulé, pomalé a rytmické pohyby. Z tohto dôvodu sa funkčný tréning prioritne zameriava na súčinnosť nervového a svalového systému. Mozog, ktorý zodpovedá za svalovú činnosť nevníma pohyb iba ako individuálnu činnosť konkrétnej svalovej skupiny, ale ako komplex aktivít. Hlavnou myšlienkou funkčného tréningu je spájať všetky pohyby a aplikovať ich vo vykonávaných cvikoch.

Veľmi podstatným znakom funkčného cvičenia je jeho aplikovanie v bežných denných cvičeniach. Niečo zdvíhate zo zeme, alebo z vysokej skrine. Túto činnosť môžeme vykonávať rôznymi spôsobmi. Cieľom funkčného tréningu je cielene zapojiť správne svaly tak, aby došlo k čo najmenšiemu preťaženiu skeletálneho (kostrového) a svalového aparátu.

Funkčný tréning je vhodný pre každého jedinca, ktorý chce svoje telo udržať v dobrej kondícií a vykonávať  bežné denné činnosti s ľahkosťou a bezbolestne. V začiatkoch Vám však odporúčam zveriť sa do rúk skúseného osobného trénera, ktorý Vás na prípadné chyby pri cvičení upozorní.

Pokiaľ Vás zaujal funkčný tréning a chceli by ste s ním začať, rád vám so správnosťou cvičení a nastavením tréningu pomôžem.

Som kvalifikovaný tréner fitness I. stupňa a držiteľ certifikátu na Funkčný tréning absolvovanom vo Fitness Institut v Brne. Prvky funkčného cvičenia pravidelne zaraďujem do tréningov mojich klientov.

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať  emailom miro.treningy@gmail.com

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.