Funkčný tréning je v poslednej dobe veľmi obľúbený nielen u vrcholových športovcov, ako doplnkový program k ich tréningu, ale svojich fanúšikov si našiel aj medzi rekreačnými športovcami vo fitness centrách. V tomto článku by som vám chcel priblížiť funkčný tréning a jeho filozofiu využitia v praxi. Vysvetlím Vám prečo by ste ho určite mali zaradiť k vášmu klasickému tréningu vo fitku.

Čo je vlastne funkčný tréning?

Pojem Funkčný tréning je zväčša spojovaný len s termínom CROSSFIT avšak v širšom zmysle slovanie je toto spojenie celkom vhodné. Pojem funkčný má v spojení s tréningom a s cvičením ako takým viacero významov. Pod týmto pojmom sa skrýva niekoľko funkcií, ktoré tento druh cvičenia ponúka. Sú to hlavne:

Funkcia kondičná, ktorá tvorí hlavný záujem väčšiny cvičencov.

Funkcia oporná nám pomáha napríklad stáť či sedieť.

Koordinačná funkcia zabezpečuje motoriku a koordináciu pohybov.

Funkcia estetická zasa ovplyvňuje náš výzor.

V neposlednom rade nám funkčný tréning ponúka funkciu posturálnu a stabilizačnú.

 

Posturálna funkcia

Posturálna funkcia je dynamicky prebiehajúci proces, ktorý zaisťuje aktívne svalové držanie jednotlivých častí tela proti vonkajším a gravitačným vplyvom. Medzi vonkajšie vplyvy  patrí napríklad zotrvačnosť, reakčná sila alebo odporová sila.

V najlepšom prípade vedie spolupráca jednotlivých svalov k ideálnemu držaniu tela. Z praxe je však známe, že ideálne držanie tela nemá nikto, správnymi postupmi, ktoré sú obsiahnutie vo funkčnom tréningu sa však k nemu môžeme aspoň priblížiť.

Držanie tela, je nepriamym ukazovateľom zdravia každého z nás. Je významné nielen z hľadiska funkčnosti tela, ale ovplyvňuje aj činnosť jednotlivých telesných systémovNa samotnú kvalitu držania tela má taktiež podstatný vplyv aj duševný stav teda únava, alebo stres. Prvotné nastavenie postoja je u každého z nás automatické. Jeho vyladenie je veľmi náročnés pribúdajúcim vekom úspešnosť jeho napravenia ešte viac klesá. Práve preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť správnemu formovaniu tela už od útleho detského veku.

Stabiliznačná funkcia

V dnešnom svete je mnoho negatívnych podnetov, ktoré sa podieľajú na zhoršení nášho zdravotného stavu. Sedavé zamestnanie spolu s nedostatkom pohybovej aktivity sa významne podieľajú na chorobách ako obezita, cukrovka a podobne. Na našom zdravotnom stave sa v nemalej miere podpisuje aj používanie smartfónov. Vďaka nim sa dostávame do nevhodných pohybových stereotypov, ktoré vedú k poruchám funkcie hlbokého stabilizačného systému a správneho postavenia lopatiek. Stabilita lopatiek zaisťuje správne držanie ramien a teda aj správnu funkciu stabilizačného systému. Stabilizačný systém je najvhodnejší pre prácu chrbtice a tvorbu jednotlivých pohybov vykonávaných v bežnom živote či pri cvičení. Pri väčšine športových odvetví ovplyvňuje výkon práve stabilita lopatiek a funkčnosť stabilizačného systému. Podobne sú na tom aj ďalšie segmenty ľudského tela ako hlboké svaly brucha, stabilizátory a abduktory (skupina svalov, ktoré majú za úlohu priťahovanie a odťahovanie). Jepreto nutné zaradiť funkčné stabilizačné cviky do každého tréningu. Prioritou pri stabilizačných cvičeniach je vytvorenie akéhosi korzetu v oblasti stredu tela s dôrazom na stabilizáciu chrbtice. Túto časť poznáme pod pojmom „Core“

V ďalšom diele tohto článku sa pozrieme na rozdiely oproti klasickému cvičeniu a prečo by sme mali zvoliť funkčný tréning ako svoj tréningový program.

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.