Strečing je forma fyzickej aktivity, pri ktorej úmyselne naťahujeme svalstvo na jeho maximum. Týmto sa zlepšuje jeho elasticita a zvyšuje zóna, v ktorej sa sval cíti pohodlne, bezbolestne.  Výsledkom je pocit lepšej kontroly a väčšia flexibilita svalstva.

Strečing ako súčasť tréningu je aj v dnešnej dobe podceňovaný. Tréneri ako aj športovci ho buď do tréningu nezaraďujú vôbec, alebo mu venujú len malú pozornosť. Strečing pritom predstavuje preventívnu ochranu proti poraneniam oporného a pohybového aparátu. Strečing ovplyvňuje ohybnosť a pohyblivosť pri cvičení.

Ako to vlastne funguje?

Základnou funkciou svalu je jeho schopnosť skracovať sa a následne sa uvoľniť do pôvodnej dĺžky. Pri skrátení sval vykonáva svoju potrebnú prácu. Pri únave sa svaly postupne skracujú a ťažšie sa uvoľňujú až nakoniec zostanú dlhodobo skrátené a stuhnuté. Skrátenie svalov po únave má negatívny dopad na celý pohybový aparát.

Správny spôsob vykonávania strečingu je uvoľnené natiahnutia so sústredenou pozornosťou na naťahované svaly.

Nesprávny spôsob je:

  • pohupovanie,
  • hmitanie
  • natiahnutie za hranicu bolesti

Aké sú základné druhy strečingu?

Statický: najčastejšie používaná metóda pri ktorej sa sval naťahuje až do krajnej polohy a odporúča sa v nej vydržať 30-60 sek.

Dynamický: švihové cvičenia so snahou dostať sa prudkým pohybom za hranicu daného rozsahu.

Pasívny: natiahnutie je vykonané druhou osobou alebo vlastnou váhou tela.

Kedy a ako vykonávať strečing?

Strečingové cvičenie by sme mali zaraďovať tak pred začiatkom tréningu, po krátkom zahriatí ako aj na jeho konci. Naťahujeme agonistov (sval, ktorý chceme natiahnuť) ako aj antagonistov. Antagonista je sval opačný ku svalu, ktorý pohyb vykonáva (agonista), bráni mu v pohybe. Cvičenie vykonávame v teplom , kľudnom prostredí. Začíname od najjednoduchších polôh a v jednotlivej polohe by sme mali vydržať 30-60 sek. Cvičenie vykonávame pomalým a vedeným pohybom. Na miesto, ktoré chceme natiahnuť sa plne sústredíme. Dôležité je správne dýchanie, s výdychom prehlbujeme natiahnutie. Strečing je nutné vykonávať pravidelne a vždy nenásilnou formou, ktorá môže viesť k zraneniam.

Strečing vykonávaný po záťaži znižuje poškodenie svalov a bolestivosť po záťaži. Pomocou strečingu môžeme zaistiť lepšie prekrvenie svalov a zvýšiť ich schopnosť regenerácie.

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.