VYHRAJ!
ROMANTICKÝ WELLNESS POBYT

na 2 noci pre 2 osoby vo Wellness hotel Chopok****

LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB

Zbieraj body vo vernostnom programe FITHUB a zapoj sa do zlosovania.

Nazbieraj v období od 25.06.2020 do 13.09.2020 na hraciu kartu 60 bodov a môžeš vyhrať Romantický wellness pobyt pre 2 osoby na 2 noci vo Wellness hotel Chopok****

Pobyt pre 2 osoby a zahŕňa:

 • 2 x ubytovanie v izbe Praslička
 • 2 x bufetové raňajky
 • 2 x večera (5-chodové menu)
 • 1 x uvítací nápoj
 • neobmedzený vstup na bazén Plesnivec (15 x 7,5 m) v čase prevádzky
 • neobmedzený vstup do saunového sveta Plesnivec v čase prevádzky
 • neobmedzený vstup do profesionálneho fitnes centra
 • 1 x uvoľňujúca relaxačná masáž (20 min.) na osobu
 • šampanské a jahody/ananás na izbe
 • 1 x dezert „Demänovský sen“ na osobu
 • 1 x nápoj Aperol Spritz na osobu pri večeri
 • bowling 60 min.
 • župan a papučky na izbe
 • kávový a čajový servis na izbe
 • WiFi pripojenie na internet
 • parkovanie

Pravidlá súťaže „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“

Podmienky súťaže:

 

 1. Súťaž „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ je usporiadaná a prevádzkovaná spoločnosťou  Retsus s.r.o. so sídlom Družstevná 665/6, 916 21 Čachtice, IČO: 50 043 510, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 32275/R, ako prevádzkovateľom Fitness centra FITHUB v Čachticiach.
 2. Súťaž „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ sa vzťahuje výlučne na prevádzku Fitness centra FITHUB, na adrese Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice.
 3. Súťaž „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ je určená pre každú fyzickú osobu, ktorá je zapojená vo vernostnom programe „Tvoja odmena od FITHUB“ v období trvania súťaže.
 4. Súťaž „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ je prevádzkovaná a zákazníci sa môžu do nej zapojiť v období od 25.06.2020 do 13.09.2020.
 5. Hlavnou výhrou v súťaži „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ je Romantický wellness pobyt pre 2 osoby na 2 noci vo Wellness hotel Chopok, Jasná.
 6. Každý zákazník Fitness centra FITHUB, ktorý vo vernostnom programe „Tvoja odmena od FITHUB“ nazbiera v období trvania súťaže 60 bodov, je automaticky zaradený do tejto súťaže.
 7. Hraciu kartu vernostného programu je potrebné vhodiť spolu s údajmi Menom a priezviskom, do schránky umiestnenej v prevádzke fitness centra FITHUB na ulici Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice.
 8. Do zlosovania o hlavnú výhru v súťaži „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ budú zaradené všetky riadne vyplnené hracie karty z obdobia od 25.06.2020 do 13.09.2020.
 9. Výherca hlavnej výhry súťaže bude vyžrebovaný dňa 14.09.2020 po 12:00 hod z pomedzi všetkých hracích kariet, ktoré budú riadne vyplnené a vhodené do schránky.
 10. Výhercovia budú o výhre informovaní emailom, alebo telefonicky a jeho meno bude zverejnené aj na Facebookovej stránke Fitness centra FITHUB a instagramovom profile fitness centra FITHUB.
 11. Prevádzkovateľ Fitness centra FITHUB si vyhradzuje právo určiť služby, produkty a aktivity, za ktoré nevzniká zákazníkovi nárok na účasť v súťaži.
 12. Výherca si svoju výhru musí prevziať do 10 dní odo dňa oznámenia o výhre.
 13. Pre účely uplatnenia výhry v zmysle týchto pravidiel je možné akceptovať výlučne nepoškodené a riadne vyplnené hracie karty, ktoré obsahujú potrebné informácie.
 14. Nárok na výhru v zmysle týchto pravidiel nie je možné vymáhať právnou cestou.
 15. Spoločnosť Retsus s.r.o. má právo súťaž „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ kedykoľvek pozastaviť, ukončiť, ako aj jednostranne upraviť jej pravidlá. Akékoľvek zmeny súťaže „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.fithub.sk, ak z príslušnej zmeny nebude vyplývať neskorší deň jej účinnosti, vrátane pozastavenia, alebo zrušenia súťaže „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“. Pravidlá súťaže „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ sú taktiež k nahliadnutiu v prevádzke Fitness centra FITHUB.
 16. Pravidlá a možnosti zapojenia sa do vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“ sú upravené v Podmienkach vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“, ktoré sú súčasťou prílohy č.1 týchto súťažných pravidiel. >>> PRÍLOHA č.1 PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU
 17. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ a informáciami týkajúcimi sa súťaže „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ uvedenými na akýchkoľvek propagačných, alebo iných informačných materiáloch, platí znenie týchto pravidiel.
 18. V prípade podozrenia na zneužitie výhry, v prípade konania zákazníka v rozpore s týmito pravidlami, v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi, alebo v rozpore s právnymi predpismi, spoločnosť Retsus s.r.o. má právo odmietnuť poskytnúť zákazníkovi výhru, na ktorú by mu inak vznikol v zmysle týchto pravidiel nárok.
 19. Tieto pravidlá súťaže „LETNÁ SÚŤAŽ S FITHUB“ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle fithub.sk.

Spracúvanie osobných údajov

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelí fyzická osoba spoločnosti Retsus s.r.o. ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu organizátorovi. Spoločnosť Retsus s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby počas doby 6 mesiacov odo dňa jeho udelenia, alebo do dňa odvolania takéhoto súhlasu dotknutou osobou, podľa toho čo nastane skôr. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov, ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, finančná správa a pod. Každá dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu, alebo blokovanie osobných údajov a patria jej ďalšie práva uvedené v Druhej hlave Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čachtice 25.06.2020