DETSKÝ FITCAMP

Kurz cvičenia pre deti s Miškou Plašienkovou

Pre všetkých chlapcov a dievčatá vo veku 6-10 rokov.

Všetky skupinové lekcie a kurzy sú aktuálne z dôvodu obmedzenia kapacity fitness centra pozastavené.

Čo je FITCAMP?

 • Všestranná športová príprava detí
 • Tréningy zameranie na rozvoj sily, rýchlosti, koordinácie a stability
 • Športové hry a súťaže zlepšujúce fyzický výkon dieťaťa
 • Zábavné cvičenie s dôrazom na hravosť a prirodzenosť pohybu
 • Vytváranie kladného vzťahu detí k športu
 • Od 28.9.2020 do 14.12.2020
 • Lekcie 1 krát týždenne každý pondelok o 16:00
 • Celkovo 12 lekcií
 • Kapacita: min. 6 – max. 10 detí
 • Cena = 49,- EUR (platí sa jednorázovo v hotovosti za celý kurz)
 • V cene kurzu je zahrnutých 12 lekcií s trénerom a malé prekvapenie pre vaše deti na konci kurzu.

Prihláška na kurz

Prihláste svoje dieťa na kurz DETSKÉHO FITCAMPu už teraz!

BOX PRE ŽENY
BODYFORM
Menu